Organisatieadvies

Organisaties bestaan uit een optelsom van mensen. Waarbij, als het goed is, het resultaat groter is dan de som der delen. Dat is niet altijd het geval. Zo kunnen er kwesties zijn rondom leiderschap, samenwerking of inzetbaarheid. Hierdoor functioneert een organisatie of afdeling niet zo als het zou kunnen. Dan is het belangrijk dat mensen inzicht krijgen in zichzelf, de organisatie en hun logische plek daarin. Of juist niet.

Bakkers Advies helpt bij deze ontwikkeling. Door te luisteren, te inspireren en te confronteren. Door het systeem en de patronen van de organisatie te doorzien, bespreekbaar te maken en waar nodig te veranderen.